Jsme český výrobce

SPOLUPRÁCE S FARMOU ŠIK ZELENINA RÁJEČEK

Rok 2021 byl valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok ovoce a zeleniny.

 

ZELENINA PRO ZDRAVOU VÝŽIVU

Fertistav CZ a.s. spolupracuje s rodinnou farmou Šik Zelenina Ráječek, kde již 4. generace obhospodařuje pozemky v oblasti Brno - Tuřany. Zeleninu tu pěstují v režimu IPZ (integrovaný systém hospodaření), s respektem k obdělávané půdě a okolní přírodě. Jakékoliv agrotechnické zásahy do produkce jsou v systému IPZ evidovány, v dlouhodobém horizontu jde o udržitelný propojený systém zemědělské produkce, ekologie a běžného zemědělství. Zaměřují se především na pěstování širokého sortimentu salátů a bylinek, dále produkují petržel (plochou, kudrnku), řapíkatý celer, cukety, kedlubny. Zelenina má v porovnání s ostatními zemědělskými plodinami vysoké nároky na živiny. Při intenzivním zelinářství je nutné pravidelně doplňovat odčerpané živiny z půdy organickými a minerálními hnojivy. Ve výživě je, s přihlédnutím na výnos a kvalitu, nutno respektovat půdní druh, zásobu živin v půdě, půdní vlastnosti, druh pěstované zeleniny, délku vegetace, technologii pěstování a klimatické podmínky.  Na základě rozdílných požadavků a potřeb košťálovin, plodové a listové zeleniny, s ohledem na půdní rozbory, stanovují na farmě optimální dávky hnojiv pro výživu rostlin i termíny jednotlivých aplikací přihnojování. Každý makro- i mikroelement plní ve výživě specifické funkce, s přesným dávkováním lze docílit produkci se složkami, které jsou žádoucí pro člověka (vitamíny, cukry, bílkoviny,…) a zároveň produkovat bezpečné potraviny bez těžkých kovů a dusičnanů. Posklizňové zbytky na farmě vrací na pole, k obnově organické složky v půdě, při dostatečném zásobení humusem mají rostliny lepší podmínky pro příjem živin. Kupovat lepší kvalitu a zdravější plodiny má smysl. Zákazníci zeleninu rozeznají podle zeleno-oranžového loga s popisem "Kontrolovaná zelenina z integrované produkce“.

rajacek_pole