Jsme český výrobce

SPOLUPRÁCE

A57 Ateliér zahradní architektury

BLACK PEARL – SKUTEČNÁ PERLA MEZI HNOJIVY

 

Ateliér A57 založili manželé Mudrovi. Společně se věnují návrhům a následným realizacím zahrad a parkové zeleně. S individuálním přístupem řeší potřeby a představy klientů, s respektem k prostoru a okolní krajině. Jejich precizní práci dokládá i kvalitně založená extenzivní trvalková výsadba ve veřejné městské zeleni. Okrasné květinové záhony tvoří ve městech v rámci sezóny dynamickou, proměnlivou složku. Řízená „divokost“ je výhodou, rostliny se doplňují, mnohdy se prolínají, prorůstají do sebe. V rámci náležité péče při výsadbě se zohledňuje i doplnění obsahu živin, organických látek a vody. Při výsadbě hrnkových květin do předem připravených záhonů bylo použito organominerální hnojivo Black Pearl, v doporučeném dávkování 1,5 – 2kg na m3 zeminy. Black Pearl pomáhá především obohacovat půdu o organickou hmotu. Na českém trhu je toto hnojivo s obsahem huminových látek 29 % (fulvokyseliny – 20,5 % a huminové kyseliny – 8,5 %) nejbohatším hnojivem tohoto typu. Obsahuje také dusík – 10 %, draslík – 6 % a 3,5 % síry, pH tohoto hnojiva se pohybuje mezi 6 – 6,5. Přiložená fotodokumentace byla pořízena dne 27. 5. 2020 při výsadbě (obr. 1,2), poté s časovým odstupem dne 6. 10. 2020 (obr. 3,4). Je pohledově patrné, že vysazené rostliny jsou krásně zapojené, což je předpoklad dlouhé životnosti založeného porostu. Trvalky tvoří harmonický celek s respektem k okolnímu městskému prostředí a obyvatelé se tak mohou cítit příjemně.

SPOLUPRÁCE S FARMOU ŠIK ZELENINA RÁJEČEK

Rok 2021 byl valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok ovoce a zeleniny.

 

ZELENINA PRO ZDRAVOU VÝŽIVU

Fertistav CZ a.s. spolupracuje s rodinnou farmou Šik Zelenina Ráječek, kde již 4. generace obhospodařuje pozemky v oblasti Brno - Tuřany. Zeleninu tu pěstují v režimu IPZ (integrovaný systém hospodaření), s respektem k obdělávané půdě a okolní přírodě. Jakékoliv agrotechnické zásahy do produkce jsou v systému IPZ evidovány, v dlouhodobém horizontu jde o udržitelný propojený systém zemědělské produkce, ekologie a běžného zemědělství. Zaměřují se především na pěstování širokého sortimentu salátů a bylinek, dále produkují petržel (plochou, kudrnku), řapíkatý celer, cukety, kedlubny. Zelenina má v porovnání s ostatními zemědělskými plodinami vysoké nároky na živiny. Při intenzivním zelinářství je nutné pravidelně doplňovat odčerpané živiny z půdy organickými a minerálními hnojivy. Ve výživě je, s přihlédnutím na výnos a kvalitu, nutno respektovat půdní druh, zásobu živin v půdě, půdní vlastnosti, druh pěstované zeleniny, délku vegetace, technologii pěstování a klimatické podmínky.  Na základě rozdílných požadavků a potřeb košťálovin, plodové a listové zeleniny, s ohledem na půdní rozbory, stanovují na farmě optimální dávky hnojiv pro výživu rostlin i termíny jednotlivých aplikací přihnojování. Každý makro- i mikroelement plní ve výživě specifické funkce, s přesným dávkováním lze docílit produkci se složkami, které jsou žádoucí pro člověka (vitamíny, cukry, bílkoviny,…) a zároveň produkovat bezpečné potraviny bez těžkých kovů a dusičnanů. Posklizňové zbytky na farmě vrací na pole, k obnově organické složky v půdě, při dostatečném zásobení humusem mají rostliny lepší podmínky pro příjem živin. Kupovat lepší kvalitu a zdravější plodiny má smysl. Zákazníci zeleninu rozeznají podle zeleno-oranžového loga s popisem "Kontrolovaná zelenina z integrované produkce“.