Jsme český výrobce

SPOLUPRÁCE

Spolupráce - Živa zemědělská a obchodní a.s.

Živa zemědělská a obchodní a.s. je společnost se sídlem v Klášterci nad Orlicí v blízkosti Pastvinské přehrady s více než 25 letou historií. Hospodaříme zhruba na 1000 hektarech zemědělské půdy v Orlických horách na polských hranicích. Máme 510 dojných krav s roční užitkovostí více než 11 600 l. Dále se specializujeme na produkci kvalitní certifikované bramborové sadby a produkcí trav na semeno.

V rámci naší mimo zemědělské činnosti se zabýváme výstavbou roubenek a dřevostaveb jichž máme realizovaných více než 200. Naší další aktivitou je obchod se zahradní, komunální a zemědělskou technikou. Jsme autorizovaným prodejcem a servisem značek jako např. Kubota, SECO, Vari, Honda, Echo, Multione a další.

Jsme výhradním zástupcem organických hnojiv s biocertifikátem pod značkou ORGANIC FER. Jedná se o produktovou řadu 7 typů organických hnojiv ze slepičího trusu. Tři jsou registrovány a povoleny na UKZUZ pro ekologické zemědělství a dodáváme je s biocertifikátem. Jedná se o granulovaný a fermentovaný slepičí trus s vysokou koncentrací makro a mikro prvků.  Naše  hnojiva mají vynikajícími výsledky na všechny druhy zeleniny, ovocné stromy, jahody, muškáty, vinnou révu a další.  produkty ORGANI FER pochází z tradičního, osvědčeného materiálu – drůbeží podestýlka a jsou vyrobeny nejmodernější technologií zaručující stálost kvalitativních parametrů. Ze všech statkových hnojiv je slepičí trus živinově nejbohatější a v naší granulované formě je jeho aplikace jednoduchá a účinná.

www.biohnojiva.com

www.ziva.cz

 

Živa logo a Organic Fer

Spolupráce - Zemědělské služby DYNÍN, a.s.

 

Zemědělské služby Dynín, a.s. jsou moderní společností zaměřující se na výživu hospodářských zvířat, výrobu krmných směsí a jejich prodej.

Každé krmivo má svou vlastní recepturu zoptimalizovanou tak, aby zajišťovalo optimální výživu hospodářských zvířat. Hlavními složkami jsou obiloviny jako pšenice, kukuřice, ječmen, oves. Jako zdroj dusíku je využíván extrudovaný nebo extrahovaný sójový šrot, někdy ale i řepkový šrot. V roce 2015 byla zavedena vlastní extruzní linka, která nám slouží ke zpracování (extruzi) sojových bobů a výrobě tzv. plnotučné sóji, která je ideálním zdrojem bílkovin a energie.

Stravitelnost sójového bobu se zvyšuje procesem tepelného zpracování – proces extruze – sojový bob se pod tlakem zahřeje a dojde tak k eliminaci antinutričních látek. Dále se do krmných směsí přidávají minerály, vitamíny a enzymy.

A jak se taková krmná směs vyrábí? Jednotlivé suroviny na výrobu krmných směsí se skladují v samostatných zásobnících, a to připravené procesem šrotování, mačkání nebo drcení. Proces výroby probíhá ve výrobně krmných směsí, kde dochází k automatickému, počítačem řízenému navažování surovin a v míchacím zařízení k rovnoměrnému promíchání každé vyráběné šarže krmiv.

Technologii výroby krmných směsí nám dodává švýcarská společnost Bühler, A.G.. Granulaci krmných směsí zajišťují dva granulační lisy. Při tomto procesu dochází také k hygienizaci krmiv (eliminace salmonel, zvýšení stravitelnosti).

Následně putují granule do nástřikového bubnu, kde dochází k aplikaci rostlinného oleje na hotové vychlazené a vytříděné granule. Krmivo, které opouští areál, je podrobované laboratorním zkouškám na základní kvalitativní (nutriční a fyzikální) vlastnosti.

Krmné směsi se skladují v expedičních zásobnících, odkud se nakládají do speciálních nákladních souprav a putují rovnou k zákazníkovi. Část produkce krmiv je pytlována do 50 kg nebo 25 kg pytlů. Krmiva jsou rozvážena po celé České republice. Zemědělské služby Dynín mají certifikát GMP+ na výrobu i přepravu a disponují celkem třinácti soupravami na přepravu krmných směsí. Soupravy pro přepravu volně ložených směsí jsou speciálně vybaveny dmychadly na vzduchové plnění do sil přímo u zákazníka.

Největší část produkce krmných směsí je určena pro drůbež, ale jsou vyráběna krmiva i pro další hospodářská zvířata, pro skot, prasata, králíky, koně. Dále také pro kaprovité ryby, ale i pro lesní spárkatou zvěř nebo pro bažanty.

Krmné směsi pro skot vyrábíme v provozu společnosti ZENAP Trhové Sviny, s.r.o. Příkladem jsou směsi Dynstar- starter telata, krmné směsi pro vysokoprodukční dojnice, dojnice po otelení, jalovice, pro výkrm býků.

Více informací o krmivech nabízí eshop.zsdyn.cz, webové stránky www.zsdyn.cz nebo přímo zaměstnanci společnosti.

dynin-tov

 

 

A57 Ateliér zahradní architektury

BLACK PEARL – SKUTEČNÁ PERLA MEZI HNOJIVY

 

Ateliér A57 založili manželé Mudrovi. Společně se věnují návrhům a následným realizacím zahrad a parkové zeleně. S individuálním přístupem řeší potřeby a představy klientů, s respektem k prostoru a okolní krajině. Jejich precizní práci dokládá i kvalitně založená extenzivní trvalková výsadba ve veřejné městské zeleni. Okrasné květinové záhony tvoří ve městech v rámci sezóny dynamickou, proměnlivou složku. Řízená „divokost“ je výhodou, rostliny se doplňují, mnohdy se prolínají, prorůstají do sebe. V rámci náležité péče při výsadbě se zohledňuje i doplnění obsahu živin, organických látek a vody. Při výsadbě hrnkových květin do předem připravených záhonů bylo použito organominerální hnojivo Black Pearl, v doporučeném dávkování 1,5 – 2kg na m3 zeminy. Black Pearl pomáhá především obohacovat půdu o organickou hmotu. Na českém trhu je toto hnojivo s obsahem huminových látek 29 % (fulvokyseliny – 20,5 % a huminové kyseliny – 8,5 %) nejbohatším hnojivem tohoto typu. Obsahuje také dusík – 10 %, draslík – 6 % a 3,5 % síry, pH tohoto hnojiva se pohybuje mezi 6 – 6,5. Přiložená fotodokumentace byla pořízena dne 27. 5. 2020 při výsadbě (obr. 1,2), poté s časovým odstupem dne 6. 10. 2020 (obr. 3,4). Je pohledově patrné, že vysazené rostliny jsou krásně zapojené, což je předpoklad dlouhé životnosti založeného porostu. Trvalky tvoří harmonický celek s respektem k okolnímu městskému prostředí a obyvatelé se tak mohou cítit příjemně.

Ateliér_reference

SPOLUPRÁCE S FARMOU ŠIK ZELENINA RÁJEČEK

Rok 2021 byl valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok ovoce a zeleniny.

 

ZELENINA PRO ZDRAVOU VÝŽIVU

Fertistav CZ a.s. spolupracuje s rodinnou farmou Šik Zelenina Ráječek, kde již 4. generace obhospodařuje pozemky v oblasti Brno - Tuřany. Zeleninu tu pěstují v režimu IPZ (integrovaný systém hospodaření), s respektem k obdělávané půdě a okolní přírodě. Jakékoliv agrotechnické zásahy do produkce jsou v systému IPZ evidovány, v dlouhodobém horizontu jde o udržitelný propojený systém zemědělské produkce, ekologie a běžného zemědělství. Zaměřují se především na pěstování širokého sortimentu salátů a bylinek, dále produkují petržel (plochou, kudrnku), řapíkatý celer, cukety, kedlubny. Zelenina má v porovnání s ostatními zemědělskými plodinami vysoké nároky na živiny. Při intenzivním zelinářství je nutné pravidelně doplňovat odčerpané živiny z půdy organickými a minerálními hnojivy. Ve výživě je, s přihlédnutím na výnos a kvalitu, nutno respektovat půdní druh, zásobu živin v půdě, půdní vlastnosti, druh pěstované zeleniny, délku vegetace, technologii pěstování a klimatické podmínky.  Na základě rozdílných požadavků a potřeb košťálovin, plodové a listové zeleniny, s ohledem na půdní rozbory, stanovují na farmě optimální dávky hnojiv pro výživu rostlin i termíny jednotlivých aplikací přihnojování. Každý makro- i mikroelement plní ve výživě specifické funkce, s přesným dávkováním lze docílit produkci se složkami, které jsou žádoucí pro člověka (vitamíny, cukry, bílkoviny,…) a zároveň produkovat bezpečné potraviny bez těžkých kovů a dusičnanů. Posklizňové zbytky na farmě vrací na pole, k obnově organické složky v půdě, při dostatečném zásobení humusem mají rostliny lepší podmínky pro příjem živin. Kupovat lepší kvalitu a zdravější plodiny má smysl. Zákazníci zeleninu rozeznají podle zeleno-oranžového loga s popisem "Kontrolovaná zelenina z integrované produkce“.

rajacek_pole