Jsme český výrobce

A57 Ateliér zahradní architektury

BLACK PEARL – SKUTEČNÁ PERLA MEZI HNOJIVY

 

Ateliér A57 založili manželé Mudrovi. Společně se věnují návrhům a následným realizacím zahrad a parkové zeleně. S individuálním přístupem řeší potřeby a představy klientů, s respektem k prostoru a okolní krajině. Jejich precizní práci dokládá i kvalitně založená extenzivní trvalková výsadba ve veřejné městské zeleni. Okrasné květinové záhony tvoří ve městech v rámci sezóny dynamickou, proměnlivou složku. Řízená „divokost“ je výhodou, rostliny se doplňují, mnohdy se prolínají, prorůstají do sebe. V rámci náležité péče při výsadbě se zohledňuje i doplnění obsahu živin, organických látek a vody. Při výsadbě hrnkových květin do předem připravených záhonů bylo použito organominerální hnojivo Black Pearl, v doporučeném dávkování 1,5 – 2kg na m3 zeminy. Black Pearl pomáhá především obohacovat půdu o organickou hmotu. Na českém trhu je toto hnojivo s obsahem huminových látek 29 % (fulvokyseliny – 20,5 % a huminové kyseliny – 8,5 %) nejbohatším hnojivem tohoto typu. Obsahuje také dusík – 10 %, draslík – 6 % a 3,5 % síry, pH tohoto hnojiva se pohybuje mezi 6 – 6,5. Přiložená fotodokumentace byla pořízena dne 27. 5. 2020 při výsadbě (obr. 1,2), poté s časovým odstupem dne 6. 10. 2020 (obr. 3,4). Je pohledově patrné, že vysazené rostliny jsou krásně zapojené, což je předpoklad dlouhé životnosti založeného porostu. Trvalky tvoří harmonický celek s respektem k okolnímu městskému prostředí a obyvatelé se tak mohou cítit příjemně.

Ateliér_reference