Jsme český výrobce

Nissorun 10 WP

Kód: 399/2X2
Značka: AgroBio Opava
80 Kč
Skladem
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Insekticidní akaricidní přípravek pro hubení svilušek v jádrovinách, jahodnících, okrasných rostlinách nebo v zelenině.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Insekticidní akaricidní přípravek pro hubení svilušek v jádrovinách, jahodnících, okrasných rostlinách nebo v zelenině.


Účinná látka: hexythiazox 100 g/kg

 


Jak účinkuje?

Jedná se o selektivní kontaktní akaricid, který se vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje. Zasažené svilušky kladou sterilní vajíčka, ze kterých se již nelíhne další generace. Přípravek se vyznačuje silným translaminačním účinkem, tzn. že proniká velice rychle listy a hubí uvedená vývojová stadia škůdce na horních i spodních stranách.

 


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

  • jabloň, hrušen (sviluška ovocná, chmelová)
  • jahodník  (sviluška chmelová)
  • paprika, rajčata, okurka, cuketa, meloun (sviluška chmelová)
  • okrasné rostliny nebo dřeviny (sviluška chmelová)
  • réva vinná (sviluška chmelová)
  • rybíz, andrešt, maliník, ostružník, aj. (sviluška chmelová)

 


Jak jej použít?

  • postřikem celé rostliny
  • ošetření prováděje na začátku výskytu škůdců
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.