Jsme český výrobce

INPORO Pro Sufy

Kód: 492/2 X
Značka: AgroBio Opava
88 Kč
Skladem
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Sada 2 přípravků proti mšicím na všech plodinách. Bez pesticidní složky. Na přírodní bázi.

INPORO Pro SufyINPORO Pro Sufy

Detailní informace

Detailní popis produktu

Sada 2 přípravků proti mšicím na všech plodinách. Bez pesticidní složky. Na přírodní bázi.

 
Obsahuje:

 

 • Sufy - zeolit 100 % (hydroskopický jíl)
 • Silwet Star - heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem 80 %, alkyloxypolyethylenglykol 20 %

 


 
Jak účinkuje?

 • SUFY® je pomocný prostředek na podporu zdravotního stavu proti mšicím ve všech plodinách
 • funguje na principu hygroskopických jílů, které do své porézní struktury absorbují vlhkost
 • pokud materiál ulpí na těle mšic, mšice vysuší a zcela zahubí
 • na ostatní hmyz s pevnější kutikulou je neúčinný (užitečný hmyz)
 • Silwet Star je smáčedlo, které pomáhá udržet přípravek Sufy na mšicích =  důležité pro účinnost přírodního přípravku Sufy
 • vyšší účinnost sady za suchého a slunečného počasí
 • sada je vhodná pro všechny rostliny (proti mšicím na ovocných stromech, zelenině, okrasných rostlinách, dřevinách, pokojových rostlinách, aj. )
 • bez pesticidního účinku
 • pro celoroční použití
 • ochranná lhůta (1 den)

 


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 

 • všechny plodiny = proti mšicím 
 • zelenina
 • bylinky
 • ovocné stromy (jádroviny, peckoviny)
 • rybízy, angrešty, aj.
 • okrasné rostliny a dřeviny

 


Jak jej použít?

 

 • postřikem na škůdce
 • tank mix (smícháním) Sufy 35 g / 2 - 10 l vody / 100 m2 a Silwet Star 0,01 - 0,15 %, zpravidla 1 - 3 ml /100 m2
 • balení sáčku Sufy 7 g / 0,4 - 2 l vody / 20 m+ smáčedlo Silwet Star v dávce 0,2 - 0,6 ml / 20 m2
 • aplikace postřikem při výskytu mšic
 • interval mezi aplikacemi: 14 dní
 • Sufy se snadno rozmíchává ve vodě
 • !!! vždy použít vložené smáčedlo Silwet Star!!!!
 • vyšší účinnost za suchého slunného počasí
 • při aplikaci vždy postřikovač vystříkat, nenechávat sednout přes noc

Signální slovo: Varování

 

 

 

Údaje o nebezpečnosti Silwet Star: Bezpečnostní pokyny Silwet Star:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                             

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.