Jsme český výrobce

INPORO Flowbrix Profi

Kód: 477/100
Značka: AgroBio Opava
209 Kč
Skladem
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Měď pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny.

Red Block

Detailní informace

Detailní popis produktu

Měď pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny.


Obsahuje:

 • měď Cu (min. 380 g/l)


 
Jak účinkuje?

 • je tekuté koncentrované měďnaté hnojivo
 • určené pro použití v zahradnictví, zemědělství a lesnictví
 • měď příznivě působí na stabilitu chlorofylu, který je potom později odbouráván, takže se prodlužuje období aktivní fotosyntézy
 • při nedostatku mědi se výrazně snižuje využití dusíku z hnojiv
 • nedostatek mědi se projevuje zvláště na lehkých a kyselých půdách, na kyselých půdách po radikálním vápnění nebo na půdách s vyšším obsahem organické hmoty (po zaorávkách posklizňových zbytků)
 • Flowbrix Profi aplikujte do půdy před setím nebo postřikem na list před výskytem plísní zeleniny, ovocných, okrasných dřevin, révy vinné, kadeřavosti broskvoní,  aj.


Pro jaké rostliny je registrován?

 • zelenina (rajčata, brambory, okurky, cukety, dýně, cukrovka, cibule, pór, celer, fazol, mrkev, petržel, ředkvičky, salát, špenát, aj.)
 • jahody, drobné bobuloviny
 • ovocné stromy (jabloň, hrušeň, slivoň, broskvoň, meruňka, třešeň, višeň)
 • ořešák
 • okrasné dřeviny (borovice, buk, modřín, listnáče, topol)
 • louky a pastviny
 • polní plodiny (obiloviny, kukuřice, mák, kmín, chmel, aj.)


Jak jej použít?

 • postřikem
 • většinou po celou dobu vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní (dle plodin)
 • měďnaté přípravky jsou obecně doporučovány také jako podzimní postřik ovocných stromů (po opadu listí)

 

Signální slovo: Varování

 

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.   
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Doplňující informace (podle čl. 25 nařízení CLP - příloha II nařízení CLP)
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.