Jsme český výrobce

Sanium System

Kód: 495/50
Značka: AgroBio Opava
199 Kč
Skladem
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Insekticidní systémový přípravek pro hubení škůdců (mšice, molice, puklice, aj.) na jabloních, zelenině nebo okrasných rostlinách.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

 

Insekticidní systémový přípravek pro hubení škůdců (mšice, molice, puklice, aj.) na jabloních, zelenině nebo okrasných rostlinách.


Účinná látka: flupyradifuron


Jak účinkuje?

Účinná látka flupyradifuron je nový listový insekticid, který má systémový účinek. Působí požerovně i kontaktně. Za 1-2 hod po ošetření nebo požeru ošetřeného listu škůdci zastavují příjem potravy a účinek přípravku je patrný již 1 den po aplikaci. Navíc působí na rostlině ještě po dobu 4 – 6 týdnů. Novému napadení mšicemi brání až 8 týdnů.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • jabloň (mšice)
 • réva vinná (křískovití)
 • brambory (mandelinka bramborová)
 • salát (mšice)
 • rajče, paprika, okurka, cuketa, baklažán (mšíce, molice ve skleníku)
 • okrasné rostliny (mšice, puklice)


Jak jej použít?

 • postřikem nebo rosením
 • podle růstové fáze rostliny - celkový přehled použití najdete v 2.záložce POUŽITÍ.
 • nízké OL (max. 14 dní / dle plodiny)
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

 

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

 

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.               
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Nepoužitý přípravek v původním obalu a prázdné obaly od přípravku odevzdejte na
odstranění v místě sběru speciálního domovního odpadu (vytvořeného pro tento účel v rámci třídění odpadů příslušnou samosprávou - informujte se u orgánu místní zprávy)! Nebo odstraňte v souladu se zákonem 185/2001 Sb.z, o odpadech.