Jsme český výrobce

PROTI plísni brambor (Ambora Duo)

Kód: 390/100
Značka: AgroBio Opava
147 Kč
Skladem
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Systémový fungicidní přípravek proti plísni bramborové (Phytophthora infestans) na bramborách.
 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Systémový fungicidní přípravek proti plísni bramborové (Phytophthora infestans) na bramborách.


Účinná látka: propamokarb-hydrochlorid 400 g/l, cymoxanil 50 g/l


Jak účinkuje?

Jedná se o systémový fungicid. Vyznačuje se preventivním a kurativním účinkem. Obsahuje 400 g/l účinné látky propamokarb hydrochlorid patřící do skupiny karbamátů a 50 g/l účinné látky cymoxanil patřící do skupiny cyanoacetamidových oximů.

 


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • brambory (plíseň bramboru)


Jak jej použít?

  • preventivně postřikem od fáze tvorby postranních výhonů do fáze, kdy je 50% natě zbarveno hnědě
  • max. 1x za vegetaci
  • OL = 14d dnů
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Balení:

  • 100 ml / 20 l / 400 m2

 

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro lidské zdraví.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní údaje:
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. 
EUH208 Obsahuje propamokarb-hydrochlorid a cymoxanil. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte 
pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařské ošetření / zdravotní péči.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.