Jsme český výrobce

RAZORMIN - ošetření kořenů při výsadbě jehličnatých a listnatých stromů

OŠETŘENÍ KOŘENŮ PŘI VÝSADBĚ JEHLIČNANŮ A LISTNÁČŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

     korenySnížená odolnost a zhoršený zdravotní stav lesních ekosystémů souvisí s kalamitním výskytem díky škodlivým biotickým (hmyz, houby, apod.) a abiotickým (sucho, vítr, atd.) činitelům. Široká druhová různorodost, bohatá věková a prostorová struktura lesa – takové lesní ekosystémy budou obecně stabilnější, s ohledem na víceúčelové pojetí funkce lesa v krajině a v životě společnosti.

     Umělá obnova lesa je technologický proces, který začíná přípravou stanoviště a končí až zajištěním kultury. V potaz bychom měli brát funkci porostu, volbu dřevin, stanovištní podmínky, přípravu stanoviště, způsob sadby, typ (prostokořenný, krytokořenný) a druh sadebního materiálu, spon a hustotu kultur, způsob smíšení porostů, vylepšování, negativní vliv buřeně, škody způsobené zvěří, ochranu proti abiotickým a biotickým vlivům.

     V současné době se nejčastěji používá zalesňování sadbou, kdy se vysazují sazenice nebo semenáčky dřevin vypěstovaných ve školkách. Máme tak záruku genetické kvality nových porostů, lze snadno zabezpečit cílovou skladbu dřevin a nejsme vázáni na semenné roky. Výsadbu rostlin je výhodné provést ze záložiště velmi časně, u prostokořenných sazenic v době vegetačního klidu (brzké jaro, podzimní období do zámrazu). Krytokořenný materiál lze sázet celoročně (s výjimkou mrazů, bahna). Kořenový systém slouží k ukotvení, příjmu vody a živin, syntéze látek a ukládání zásobních látek. Plnění těchto funkcí je závislé na kvalitě kořenového systému. Klíčovým momentem, kterému je nutné věnovat pozornost u výsadby, je ošetření kořenů.

Stimulátor růstu kořenů – obsahuje komplex látek, které hrají důležitou roli v počáteční fázi růstu rostlin, jsou cenné především při aktivaci prodlužování kořenových buněk a jejich dělení, rovněž i pro vývin listů a tvorby biomasy. Přípravek Razormin stimuluje rozvoj kořenového systému (což usnadňuje aklimatizaci rostlin), ovlivňuje objem kořenového balu (čímž zlepšuje absorpci živin) a aktivuje vegetativní růst. Pomocná látka Agrisorb pro Gel je práškový koncentrát, který ve vodním prostředí silně bobtná a vytváří stabilní gel, který váže nejméně 250 násobek vody. Pracovní roztok obohacený Razorminem se použije k máčení kořenů prostokořenných sazenic a ihned následuje výsadba.

Metodické doporučení je ve fázi zkušebních pokusů v oblasti lesního hospodářství, v rámci různých půdně klimatických podmínek a způsobech hospodaření v rámci České republiky. Přesné výsledky pokusů v lesním hospodářství budou zveřejněny po 1. roce od aplikace, s ohledem na použitý druh dřeviny, počet sazenic, půdní stanoviště a klimatické podmínky, způsob výsadby a výchovu.